poniedziałek, 17 lutego 2014

55 - ANNIVERSARY -Salon Artystyczny Seniora

55 - ANNIVERSARY  of   Lesław Kanik / Les Canick 
Multiinstrumentalist 
in "ARTISTIC GALLERY of Senior's" - Friday, Feb.07 2014


Materiał NOWY DZIENNIK z dnia 11 luty 2014 rok


1. Program imprezy

2. Program imprezy

3. Leslaw Kanik/Les Kanik : Multiinstrum. - violin, and Toni Niwelt - vocal, keyboard

4. Leslaw Kanik/Les Canick/ in Countness Marica

5. Leslaw Kanik/Les Canick/ in Bird Song

6. Leslaw Kanik / Les Canick in Swing For Robee

7. Lesław Kanik / Les Canick in Samba For Roma

8. leslaw Kanik/les Canick/ in Swing George Brown

9. leslaw Kanik/les Canick/ in Bossa Nova For Me

10.leslaw Kanik/les Canick/ in Honeysuckle Rose

11. leslaw Kanik/les Canick/ in Tequila Mambo

12. leslaw Kanik/les Canick/ in Really Gypsy We Don't Have Today

13. Leslaw Kanik/les Canick/ in "Komuno Odwal Się Od Ameryki"

Słowa i Muzyka Leslaw Kanik / Les Canick / Multiinstrumentalist


14. Toni Nivelt vocal and keyboard

15. Mateusz Stasiek Polish General Consul in New York

16. Leslaw Kanik /  Les Canick/ 

17. Leslaw Kanik /  Les Canick/  and Tony Nivelt

sobota, 1 lutego 2014

55 - ANNIVERSARY - Valentine's Day Ball

                        "" A N N O U N C E M E N T ""
55 - ANNIVERSARY of Lesław Kanik / LesCanick Multiinstrumentalist 

 YOU Are CORDIALLY   INVITED  to Concert Sat. Feb. 15-in, 8 pm; at ""VALENTINE's DAY BALL"",   in Polish Nat. Home HEMPSTEAD, Peninsula Blvd; Long Island, New York !!!  You Enjoy: JAZZ & Caffe Music;  Hungarien-Pol. GYPSY JAZZ & Pop Music & Much, Much More ; as well as Guest Perform's: 1 Cabaret; 1 "OGINSKI" Chorus, and Other's Solist's from N.York and POLAND, & Much, Much More !!!  Just After the Concert's  You Are INVITED "VALENTINE's DAY BALL" Dance Music, by; Am. "Country POLKA BAND" with B.Leader Kris Karwowski; and as Guest Leslaw Kanik / Les Canick/ Multiinstr. !!! Don't Miss This EVENT's !!! EXCELLENT Atmosphere & EXCEPIONAL Music   Guaranted !!! Don't Miss This EVENT's  !!! 
"" O G Ł O S Z E N I E""
55 - ROCZNICA   - Lesław Kanik / Les Canick  Multiinstrumentalista

        SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KONCERT: Sob. 15 lutego o godzinie 20.00, na
"" BAL WALENTYNKOWY "" , który się odbędzie w polskim  Nat. Home HEMPSTEAD, Peninsula Blvd; Long Island, New York !!! W programie ulubione: JAZZ & Caffe Muzyka; Hungarien-Pol. Gypsy Jazz, Muzyka pop i wiele, wiele więcej, a także w wykonaniu gości: 1. Kabaret; 1 Chór "Ogińskiego" , oraz inni soliści z Nowego YORKU i Polski i wiele, wiele więcej !!!  Tuż po koncercie Zapraszamy na  "BAL WALENTYNKOWY", na którym do tańca zagra " COUNTRY POLKA  BAND" z Band Leaderem Krisem Karwowskim, a jako Gość wystąpi Lesław Kanik / Les Canick / Multiinstr. !!! Nie przepuść tej imprezy! Doskonała  i wyjątkowa  atmosfera  muzyczna gwarantowana! Nie przepuść tej imprezy!!!